Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

Schenking

Fiscaal voordelig als voldaan aan wet- en regelgeving en formaliteiten

Schenking met belasting voordeel

Een schenking betekent dat u zelf bepaalt of en wanneer en aan wie u (een deel van) uw vermogen overdraagt. Dit kan ook zo gunstig mogelijk: fiscaal en financieel.

Voor schenkingen zijn er fiscale faciliteiten en kan het uiteindelijk belasting besparend zijn. Dat is als u tijdig begint. Vastleggen van uw schenking bij notariële akte heeft vele voordelen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wilt u zelf bepalen of en wanneer en wat en hoeveel en aan wie, maak dan een schenkingsakte en laat u adviseren over de voordelen en fiscale gevolgen en besparingen.

Waarom een schenkingsovereenkomst?

  • U kunt zelf bepalen aan wie en wat
  • Ook kunt u bepalen of uw schoonkinderen ook recht hebben op hetgeen u schenkt
  • U kunt ook voorwaarden verbinden aan hetgeen u schenkt of aan degene aan wie u schenkt
  • Alles wat u geschonken heeft, hoeft niet meer verdeeld te worden en er hoeft ook geen belasting meer over betaald te worden als u komt te overlijden


Wat is het probleem?

Met schenkingen tijdens leven kunt u uw vermogen verlagen, zodat bij uw overlijden de nalatenschap minder wordt en erfbelasting bespaard kan worden. Uiteraard als voldaan is aan wet- en regelgeving.

Is uw vermogen omvangrijk of bestaat deze grotendeels uit goederen in plaats van geld op de bank, dan kan een vermogens- en financiele planning, met onder andere schenking voordelig zijn. Wij geven u graag advies.