Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

BEMIDDELING & MEDIATION

Aanpak problemen & afwikkeling en waarborgen van conflicten

Bemiddeling en Mediation.. oplossingen door een professional!

Slepende conflicten en ruzie in de familie over eigendom en verdeling? Een boedel die nog steeds verdeeld moet worden.. maar er is geen bereidheid tot een open communicatie meer tussen de verschillende betrokkenen? Hoe gemakkelijk is het als een ervaren professional het voor u gaat oplossen? Eén vertrouwenspersoon die stap voor stap bemiddelt en samen met u naar een oplossing werkt.

1
Persoonlijk gesprek
Gelijk duidelijkheid in een gratis persoonlijk gesprek
2
Bemiddeling
Juridisch onderzoek - Contact betrokkenen
3
Advies en oplossingen
Resultaat bemiddeling - Oplossingen en advies
4
Uitwerking
Internationale coördinatie - Juridische opmaak
5
Afwikkeling
Vastleggen, ondertekenen en formaliseren
Uurtarief € 180,-

 • Spoedservice – priority service, directe afwikkeling met voorrang (toeslag € 65,-)
 • 24/7 service – afspraken en afwikkeling buiten kantooropeningstijden (toeslag per uur € 52,-)
 • Thuisservice – wij komen naar u toe voor een persoonlijke bespreking (toeslag vanaf € 75,-)

Wij kennen geen landgrenzen als het om oplossingen gaat!

Notaris Suriname Nederland doet niet enkel papierwerk maar begeleidt vanuit cultureel besef bij slepende conflicten als betrokkenen in Nederland wonen. Onze bemiddeling en mediation service is persoonlijk, vertrouwelijk en gebaseerd op juridische kennis van zaken.

 • Er zijn tegengestelde belangen met andere personen en uw belang moet vertegenwoordigd worden
 • Wanneer er sprake is van vastgelopen situatie waar u alleen niet verder mee komt
 • Er is een onafhankelijk jurist nodig om de situatie te analyseren, oplossingen te onderzoeken en uit te voeren
 • Er is coördinatie en eenduidige communicatie nodig bij internationaal verspreide partijen
 • Er dienen in twee landen notariële zaken georganiseerd en afgehandeld te worden
 • Is het kwaad al geschied? Dan is het misschien toch verstandig om een professional de situatie te laten beoordelen. Deze kan u adviseren en mogelijke oplossingen kan voorleggen en stapsgewijs naar een oplossing werken

 • Onbekendheid met het recht: wat is de situatie en wat regelt de wet hiervoor
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat
 • Problemen uit het verleden, die niet zijn uitgepraat steken de kop op en beïnvloeden relaties
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen alle betrokkenen, uit vorige en uit huidige relaties
 • Geen openheid van zaken

 • Wij zijn bij uitstek ter zake deskundig, onpartijdig en zelfstandig, en u op objectieve wijze voorlichten
 • Wij voeren de communicatie tussen de betrokkenen en belanghebbenden en informeren elke betrokkene op gelijke wijze
 • Wij zien toe op correcte en objectieve voortgang en afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat “oude problemen” worden “verrekend”
 • Wij geven een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting over het recht en vertalen wie welke rechten en plichten heeft
 • Wij maken voor regelingen en documenten op, zodat in de toekomst geen onenigheid meer over deze situatie zal ontstaan

           Ons motto:        

                     “is er een oplossing?.. dan hoeft u zich niet druk te maken, dat doen wij wel..
                                                  Is er geen oplossing.. dan hoeft u zich ook niet meer druk te maken!”