Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

SCHEIDEN SERVICE voor afhandeling in Suriname en in Nederland

Hulp bij scheiden | akten en regelingen | 100% juridisch afgedekt

Scheiding met Scheiden Service, in 3 stappen

Heeft u alleen of samen besloten om te gaan scheiden? Dan bieden wij deze service pakket op de meest eenvoudige manier en complete wijze:
stappen-scheidingservice

 

Scheiden Service compleet
 • Samen met u brengen we volledig in kaart welke zaken er geregeld dienen te worden
 • Indien gewenst mogelijkheid tot scheidingsmakelaar
 • Akte van scheiding en deling voor zowel uw huis of perceel in Suriname alsook in Nederland
 • Bij toewijzing van het huis of perceel aan een van de partijen en bijbehorende oversluiting hypotheek
 • Ontslag uit de hypotheekschuld

* tarief 1 persoon € 470,-

Compleet vanaf
€ 420,-
Aanvragen

 

Wanneer u gaat scheiden is het van belang om de afspraken goed vast te laten leggen in een scheidingsconvenant. De echtscheidingsprocedure bij de rechter loopt via een advocaat. Als gevolg van de echtscheiding dienen bestaande documenten gescreend te worden en dienen er zaken verder geformaliseerd en afgehandeld te worden.

Heeft u onroerend goed op naam, in Suriname en/of in Nederland, dan zal een verdeling steeds bij notariële akte plaats dienen te vinden. Met onze compleet pakket worden de af te handelen zaken in kaart gebracht en ook afgehandeld. Ook wanneer u alleen een aspect nodig heeft, kunt u bij ons terecht.


 • In één keer alles geregeld, zodat u een goede start maakt met het vervolg van uw leven
 • Zorgvuldige ondersteuning en begeleiding met een contactpersoon
 • Indien u niet alles regelt, bestaat het risico dat u nog aansprakelijk bent voor veel zaken die nog afgehandeld dienen te worden. Bijvoorbeeld bij de bank voor de gezamenlijke hypotheekschuld, terwijl u niet meer woont in het huis
 • Ook bestaat het risico dat uw ex nog erft als u komt te overlijden of dat hij toch over uw boedel kan beschikken
 • Wij begrijpen dat scheiden één van de meest ingrijpende situaties is in uw leven en dat van uw kinderen
 • Wij hebben daarom ook oog voor een goede verstandhouding met uw ex in belang van de kinderen
 • Wij screenen alle bestaande regelingen (samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, eigendomsakte, hypotheekakte, testamenten) en wikkelen alles in één keer af
 • Wij zien toe op correcte en juiste uitvoering van de gemaakte scheidingsafspraken
 • Ook ten aanzien van gezamenlijke percelen en huizen in Suriname zien wij toe op uitvoering van verdeling en de toedeling, zodat deze op naam komen van de rechthebbende