Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

ONROEREND GOED

Kopen & Verkopen van uw huizen en percelen met één pakket!

ONROEREND GOED

Kopen of verkopen in Suriname, voor beide is er een compleet pakket waarmee u 100% zeker bent van uw zaak. Makkelijk en veilig koopt of verkoopt u een huis of perceel in Suriname op een vlotte correcte wijze. Deze dienstverlening is gemakkelijk en snel via het internet geregeld. U hoeft niet zelf naar Suriname om uw zaak te regelen. U krijgt vooraf opgave van de procedure, de werkzaamheden en de kosten.


Kopen
 • Screenen v/d overeenkomst
 • Opmaak volmacht
 • Legalisatie handtekening op afspraak
 • Uitleg/toelichting van de procedure/akte
 • Advies notariskeuze & financiele afwikkeling
Prijs:€ 295,-
Verkopen
 • Opmaak volmacht
 • Uitleg/toelichting van de procedure
 • Legalisatie van handtekening op afspraak
 • Toezien op afwikkeling: juridisch en financieel
Prijs:€ 125,-
Verkopen én Kopen
 • Vooraf screenen van de eigendomsakte en de betrokkenen
 • Volledige begeleiding en toezien op afwikkeling in Suriname
 • Opmaak volmachten
 • Uitleg/toelichting van de procedure
 • Legalisatie van handtekeningen op afspraak
 • Alle overleg met de notaris in Suriname omtrent benodigde documenten en aanleveren daarvan
 • Toezien op juridische en formele afwikkeling in Suriname
Prijs:€ 595,-

Geen pakket, maar liever direct een losse akte?  Dat kan:

 • AKTE VAN SCHEIDING EN DELING
 • HYPOTHEEK AKTE
 • VOLMACHT
 • LEGALISATIE

Extra service mogelijkheden:

 • Spoedservice – priority service, directe afwikkeling met voorrang (toeslag € 75,-)
 • 24/7 service – afspraken en of afwikkeling buiten kantooropeningstijden (toeslag per uur € 72,-)
 • Thuisservice – wij komen naar u toe voor een persoonlijke bespreking (toeslag vanaf € 85,-)


Bij aankoop of verkoop is het zaak om bestaande regelingen te screenen en waar nodig aan te passen, bijvoorbeeld zoals uw samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of uw testament. Daarom hebben wij een gratis screening service. Met deze service kunt u zich vrijblijvend laten informeren en adviseren over de gevolgen in uw nieuwe situatie, welke is ontstaan ná koop of verkoop van onroerend goed. Zonder extra kosten!

 • Met de overdracht van onroerend goed zijn grote belangen gemoeid: financieel en juridisch. Als het mis gaat en dit traject niet goed begeleid wordt, zijn de gevolgen en financiële schade ook enorm. Het servicepakket begeleidt het gehele traject en ziet toe op correcte afhandeling en risico’s worden geminimaliseerd of vermeden
 • 100% zekerheid en veiligheid
 • Makkelijk, snel en adequaat
 • Volledig en overzichtelijk
 • De overdracht en of transactie verloopt niet zoals gepland bijvoorbeeld omdat de financiële afwikkeling onduidelijk is of niet gewaarborgd is
 • U heeft geen zicht op de situatie en de mogelijkheden als er iets mis gaat in het proces
 • U wordt tijdens of achteraf geconfronteerd met vragen, aanvullende verklaringen of kosten, welke vooraf niet bekend waren
 • Onduidelijkheid door verschillende wet- en regelgeving in en tussen Suriname en Nederland
 • Onbekendheid met of over de fiscale mogelijkheden, implicaties of gevolgen van de overdracht voor u of voor uw bedrijf in de betrokken landen
 • Wij coördineren en regisseren de overdracht in Suriname en treden daarbij op als het centraal aanspreekpunt voor u in Nederland en voor de notaris in Suriname
 • Wij verzorgen de volmachten en leveren alle vereiste documenten aan de notaris is Suriname
 • Wij zien toe op de formele afhandeling in Suriname en dat u alle afschriften en bescheiden krijgt uit Suriname
 • Wij geven duidelijkheid vooraf over de procedure, de kosten en de tijd die met een overdracht is gemoeid. Geen verrassingen tijdens de rit of achteraf