Het kantoor voor families en ondernemers in Suriname én Nederland

TESTAMENT en SAMENLEVEN

Testamenten I Samenlevingscontract I Gehuwden testament I Huwelijkse voorwaarden

Met een testament optimale regelingen in beide landen.

Heeft u in Suriname gewoond en/of bent u van Surinaamse afkomst? Dan krijgt u vroeg of laat mogelijk met Surinaamse- en Nederlandse notariële wetgeving te maken, zoals het erfrecht.

Welk testament en welke vorm van samenleving u heeft, speelt een rol wanneer u zelf erft, of wanneer uw kinderen van u zullen erven. Het is voor mensen met een internationale familie van groot belang om alles goed geregeld te hebben en uw belangen en wensen veilig te stellen en pijnlijke teleurstellingen van uw nabestaanden te voorkomen. Leg daarom eenvoudig uw laatste wil vast in een testament en u en uw nabestaanden profiteren van eenvoudige en optimale afwikkelingsmogelijkheden.

Wij bieden u een service van gratis screening aan. Hiermee kunt u zich laten informeren, voorlichten en adviseren over keuzemogelijkheden in uw belang voor de nieuwe situatie. Op onze alles voor familie pagina bieden wij all-in pakketen voor samenwonenden en gezinnen. Met onze aanpak wordt alles snel en eenvoudig herzien en opgemaakt in uw persoonlijk dossier! Zonder extra kosten!

Voor u beiden en uw kinderen alles goed geregeld met bescherming van het gezin en wat samen is opgebouwd

  • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie
  • De wet is gewijzigd (kan voordelig of nadelig voor u uitpakken)
  • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen
  • Uw erfgenamen zijn er inmiddels niet meer
  • U gaat verhuizen naar het buitenland

De toegenomen levensverwachting, toename van het aantal scheidingen, snel veranderende levensomstandigheden, verschillende vormen van samenlevingen en samengestelde gezinnen… zijn allemaal redenen om uw bestaande testamentaire regelingen te screenen en/of nieuwe regelingen te treffen.

  • Wij helpen u bij het opmaken van regelingen en/of verdelen van uw vermogen tijdens uw leven en na uw overlijden
  • Wij helpen u daarbij uw partner en uw kinderen te beschermen tegen hoge kosten van boedelafwikkeling in twee landen
  • Bij wetswijzigingen nemen wij contact met u op en brengen de gevolgen voor u in kaart en adviseren u om uw regelingen aan te passen om de nadelige gevolgen van de wetswijziging te ondervangen