Het kantoor voor families en ondernemers in Aruba én Nederland

ONROEREND GOED

Kopen & Verkopen van huizen en percelen met één pakket!

ONROEREND GOED

Een compleet notarieel pakket waarmee u 100% zeker bent van uw zaak bij het kopen of verkopen van uw huis of perceel? Betrouwbare en snelle service om onroerend goed zaken als huizen, percelen, bedrijfspanden en appartementen snel en eenvoudig te regelen.
Onze coördinerende dienstverlening is betrouwbaar en effectief. U hoeft dus niet zelf in het vliegtuig te stappen om al uw zaken te regelen. Vooraf ontvangt u van ons de opgave van de procedure en de kosten, zodat u op dat gebied niet voor verrassingen komt te staan.


 

Kopen
 • Screenen v/d overeenkomst
 • Opmaak volmacht
 • Legalisatie handtekening op afspraak
 • Uitleg/toelichting van de procedure/akte
 • Advies notariskeuze & financiele afwikkeling
Prijs:€ 275
Verkopen
 • Opmaak volmacht
 • Uitleg/toelichting van de procedure
 • Legalisatie van handtekening op afspraak
 • Toezien op afwikkeling: juridisch en financieel
Prijs:€ 95
Verkopen én Kopen
 • Volledige begeleiding en toezien op afwikkeling op Aruba
 • Opmaak volmachten
 • Uitleg/toelichting van de procedure
 • Legalisatie van handtekeningen op afspraak
 • Alle overleg met de notaris op Aruba omtrent benodigde documenten en aanleveren daarvan
 • Toezien op afwikkeling: juridische en financieel op Aruba
Prijs:€ 485

Geen pakket, maar liever direct een losse akte?  Dat kan:

 • AKTE VAN VERDELING
 • HYPOTHEEK AKTE
 • VOLMACHT
 • LEGALISATIE

Extra service mogelijkheden

 • Spoedservice – priority service, directe afwikkeling met voorrang (toeslag € 65,-)
 • 24/7 service – afspraken en afwikkeling buiten kantooropeningstijden (toeslag per uur € 52,-)
 • Thuisservice – wij komen naar u toe voor een persoonlijke bespreking (toeslag vanaf € 75,-)


Wanneer u koopt of verkoopt, is het vaak goed om ook de privéregelingen nog eens na te lopen en door ons vrijblijvend te laten screenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden en/of uw testament. Met onze service kijken wij dit kosteloos voor u na en adviseren u over de gevolgen van de veranderingen in de nieuwe situatie, die is ontstaan na de verkoop of koop van onroerend goed.

 •  Met de overdracht van onroerend goed zijn grote belangen gemoeid: financieel en juridisch. Als het mis gaat en dit traject niet goed begeleid wordt, zijn de gevolgen en financiële schade ook enorm. Met het servicepakket voorkomt u eventuele risico’s bij internationale overdracht van onroerend goed. Wij begeleiden het gehele traject en zien toe op correcte afhandeling zodat risico’s worden geminimaliseerd of vermeden
 • 100% zekerheid en veiligheid
 • Makkelijk, snel en adequaat
 • Volledig en overzichtelijk
 • U heeft geen grip op op de overdracht en de lokale omstandigheden als er iets mis gaat in het proces
 • De overdracht en of transactie verloopt niet zoals gepland bijvoorbeeld omdat het geld blijft ergens steken
 • U wordt tijdens het proces geconfronteerd met aanvullende verklaringen of kosten, welke vooraf onbekend waren of niet duidelijk zijn besproken
 • U wordt tijdens of achteraf geconfronteerd met vragen, aanvullende verklaringen of kosten, welke vooraf niet duidelijk waren
 • Onduidelijkheid door verschillende wet en regelgeving in en tussen Nederland en Aruba
 • Onbekendheid met of over de fiscale mogelijkheden, implicaties of gevolgen van de overdracht voor u privé of bedrijfsmatig in beide landen
 • Geen advies en aanpassing van notariële of juridische implicaties voor privé of bedrijf in nederland en/of in Aruba
 • Wij coördineren en regisseren de overdracht tussen Aruba en Nederland treden daarbij op als het centraal aanspreekpunt voor u in Nederland en voor de notaris op Aruba
 • Wij maken de volmachten op en leveren alle vereiste documenten aan de voor de notaris in Aruba.
 • Wij verzorgen de formele afhandeling in Aruba en Nederland en zien erop toe dat u alle afschriften en bescheiden krijgt uit Aruba
 • Wij zijn vooraf transparant over de procedure, de kosten en de tijd die met een overdracht is gemoeid
 • Geen verrassingen achteraf