Het kantoor voor families en ondernemers in Aruba én Nederland

BEMIDDELING & MEDIATION

Aanpak problemen & afwikkeling en waarborgen van conflicten

Bemiddeling en Mediation.. oplossingen door professionals!

Dreigt er zich een probleem voor te doen privé of bedrijfsmatig? Zit u in een slepend conflict en is er geen bereidheid meer om open met elkaar te communiceren? Een huur- verkoop- faillissement conflict of  is door een verouderd testament de erfenis niet goed geregeld en krijgt u onenigheid bij de boedelverdeling? Zeker wanneer uw familie zowel in Nederland als op Aruba woont, kan de in die landen gehanteerde wetgeving voor vervelende situaties zorgen waardoor er conflicten ontstaan. Daarbij maakt juridisch gezien het internationaal recht alles nog een stuk ingewikkelder. Onze ervaren professionals zijn er om u te helpen. Met een vertrouwenscontactpersoon werkt u stap voor stap naar een oplossing.

1
Persoonlijk gesprek
Gelijk duidelijkheid in een gratis persoonlijk gesprek
2
Bemiddeling
Juridisch onderzoek - Contact betrokkenen
3
Advies en oplossingen
Resultaat bemiddeling - Oplossingen en advies
4
Uitwerking
Internationale coördinatie - Juridische opmaak
5
Afwikkeling
Internationaal vastleggen afronden en tekenen
* Uur tarief 180,-  (mogelijkheid tot een betalingsregeling in overleg) *

 • Spoedservice – priority service, directe afwikkeling met voorrang (toeslag € 65,-)
 • 24/7 service – afspraken en afwikkeling buiten kantooropeningstijden (toeslag per uur € 52,-)
 • Thuisservice – wij komen naar u toe voor een persoonlijke bespreking (toeslag vanaf € 75,-)

Wij kennen geen grenzen als het om oplossingen gaat!

Er zijn natuurlijk andere veel voorkomende juridische conflicten en problemen die spelen bij mensen met internationale families, relaties en bedrijven in of met Aruba zoals huurders-recht, kooprecht, arbeidsrecht of andere overeenkomsten en contracten.

Wanneer er niks is geregeld zoals bij testament dan bepaalt de wet in het betreffende land de regelingen, met alle gevolgen van dien. Wanneer er wel regelingen bestaan, zoals een verdeling na scheiding of een samenlevingscontract, dan is het ouderlijk gezag over de kinderen, of eigendom en meestal de verdeling ervan de aanleiding tot een conflict.

Ons kantoor zorgt, door jarenlange ervaring in de praktijk, voor een specialistische internationale bemiddeling en mediation service, goede voorlichting en een advies op maat. Wij doen er alles aan om ingewikkelde zaken zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Maar is het kwaad al geschied, dan kunt u bij ons een screening laten doen. Wij bieden u kosteloos een oriënterend gesprek, waarin we u helder aangeven hoe de zaak juridisch in elkaar zit. Zo kunnen wij u adviseren en informeren over uw keuzemogelijkheden.

 • Er zijn tegengestelde belangen met andere personen en uw belang moet vertegenwoordigd worden.
 • Wanneer er sprake is van vastgelopen situatie waar u alleen niet verder mee komt.
 • Er is een onafhankelijk jurist nodig om de situatie te analyseren, oplossingen te onderzoeken en uit te voeren.
 • Er is coördinatie en eenduidige communicatie nodig bij internationaal verspreide partijen.
 • Er dienen in twee landen notariële zaken georganiseerd en afgehandeld te worden.

 • Onbekendheid met het recht: wat is de situatie en wat regelt de wet hiervoor.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat.
 • Problemen uit het verleden, die niet zijn uitgepraat steken de kop op en staan in de weg om tot een oplossing te komen.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen alle betrokken partijen, uit vorige relaties en uit huidige relaties.
 • Geen openheid van zaken.

 • Onbekendheid met het recht: wat is de situatie en wat regelt de wet hiervoor.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat.
 • Problemen uit het verleden, die niet zijn uitgepraat steken de kop op en beïnvloeden de relaties nu.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen alle betrokken partijen, uit vorige relaties en uit huidige relaties.
 • Geen openheid van zaken.

 • Wij zijn bij uitstek ter zake deskundig, onpartijdig en zelfstandig, en zullen u op objectieve wijze voorlichten.
 • Wij voeren de communicatie tussen de betrokkenen en belanghebbenden en informeren elke betrokkene op gelijke wijze.
 • Wij zien toe op correcte en objectieve voortgang en afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat “oude problemen” worden “verrekend”.
 • Wij geven een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting over het recht en vertalen wie welke rechten en plichten heeft.
 • Wij maken voor regelingen en documenten op, zodat in de toekomst geen onenigheid meer over deze situatie zal ontstaan.

           Ons motto:        

                     “is er een oplossing?.. dan hoeft u zich niet meer druk te maken, dat doen wij wel..
                                                  Is er geen oplossing.. dan hoeft u zich ook niet langer meer druk te.. maken!”