Het kantoor voor families en ondernemers in Aruba én Nederland

TESTAMENT en SAMENLEVEN

Testamenten I Samenlevingscontract I Gehuwden testament I Huwelijkse voorwaarden

testament

Uw familie woont verspreid over Aruba en Nederland, dan is het goed regelen van uw zaken en belangen erg belangrijk. Er kan namelijk onduidelijkheid ontstaan wanneer een familielid komt te overlijden, over welk recht er van toepassing is op de vererving. Het Nederlands recht of het Arubaans recht kan van toepassing zijn.

Het is voor mensen met een internationale familie van groot belang om bij testament alles goed geregeld te hebben en uw belangen veilig te stellen en pijnlijke teleurstellingen van uw nabestaanden te voorkomen. Wij zijn er om u te helpen en deze onduidelijkheden te voorkomen, door het opstellen van een testament en het vast laten leggen van goede regelingen.

Wij zorgen er met de door ons aangeboden aanpak voor dat uw zaken in beide landen worden vastgelegd. Ook leggen wij uw wensen snel en eenvoudig vast.

 

 

We stellen niet alleen uw testament op, maar u krijgt bij ons een gratis screening van de huidige situatie, wij geven u advies over wat de beste opties zijn in uw situatie en we doen waar nodig voorstellen voor testamentaire regelingen.

Als u al een testament heeft dan krijgt u bij ons een gratis screening van het bestaande document, we geven u advies over eventuele aanpassingen en herzieningen en maken dit vervolgens voor u op.

Voor samenwonenden en gezinnen bieden wij all-in pakketen. Deze kunt u vinden op de ‘alles voor familie’ pagina van onze website.

Voor u en uw kinderen alles goed geregeld met bescherming van het gezin en wat samen is opgebouwd

  • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie (b.v. een kind, trouwen, samenwonen, samen een nieuw huis).
  • De wet is gewijzigd (kan voordelig of nadelig voor u uitpakken).
  • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen.
  • Uw erfgenamen zijn er inmiddels niet meer.
  • U gaat verhuizen naar het buitenland.

De toegenomen levensverwachting, toename van het aantal scheidingen, snel veranderende levensomstandigheden en de groei van het aantal ongehuwd samenwonenden… zijn allemaal redenen om uw bestaande regelingen te screenen en te herzien, of nieuwe regelingen te treffen. Vaak negeren we de juridische en mogelijke faciliteiten om persoonlijk en volgens uw laatste wil, de afwikkeling van de nalatenschap naar uw wensen en in belang uw familieleden, te organiseren.

  • Wij helpen u, ongeacht uw leeftijd, bij het verdelen van uw vermogen tijdens uw leven en na uw overlijden.
  • Wij helpen u daarbij uw partner en uw kinderen te beschermen tegen hoge kosten van boedelafwikkeling in twee landen.
  • Bij wetswijzigingen nemen wij contact met u op en brengen de gevolgen voor u in kaart en adviseren u om uw regelingen aan te passen om de nadelige gevolgen van de wetswijziging te ondervangen.