Het kantoor voor families en ondernemers in Aruba én Nederland

INTERNATIONALE BOEDELAFWIKKELING

Wij organiseren de gehele boedelafwikkeling vanuit Nederland in Aruba en elders in de wereld met alle betrokkenen

INTERNATIONALE BOEDELAFWIKKELING

Internationale boedelafwikkeling of een boedel te verdelen? Zijn er problemen in het afwikkelingsproces? Service Notaris Aruba als boedelpraktijk biedt specialistische hulp voor Arubaanse en Nederlandse families.

Meer informatie
1
ORIËNTATIE
ORIËNTATIE Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos
Gratis
Meer informatie
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
MOGELIJKHEDEN & ADVIES Feiten onderzoek, opties en juridisch advies
va € 289.-
Meer informatie
3
UITVOERING
UITVOERING Internationale coördinatie
v.a. € 479.-
Meer informatie
4
AFWIKKELING
AFWIKKELING In Aruba en Nederland
v.a. € 379.-

Wij doen niet alleen uw papierwerk, maar geven een specialistische service. Deze is onder andere gebaseerd op onze rijke praktijkervaring in en met Aruba. Wij geven u goede voorlichting en een advies dat helpt bij de afwikkeling en de uitvoering. Zo voorkomt u vervelende conflicten.

“Eerlijk verdeeld…

      …met begrip voor internationale  en culturele omstandigheden”

Bij ons krijgt u als opdrachtgever een gratis en vrijblijvend gesprek.  De internationale boedelafwikkeling, met enkele tussentijdse besprekingen, wordt door ons in drie duidelijke stappen gecoördineerd. Op deze manier wordt alles professioneel gecoördineerd en afgestemd tussen de internationaal verspreide familieleden. Dit doen wij op een heldere, duidelijke en zeer effectieve manier.

In de onderstaande stappen leest u een uitgebreide uitleg:

1
ORIËNTATIE
Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos

In het gratis kennismakingsgesprek luisteren we naar uw wensen en omstandigheden van de boedel. Hierin geven we u gelijk duidelijkheid over de notariële procedure. Zo krijgt u informatie en advies over de werkwijze en afwikkeling van de boedel.

Wij luisteren naar uw:

 • Boedelsituatie
 • Wensen
 • Vragen

U krijgt:

 • Snelle analyse van de situatie
 • Uitleg over keuzemogelijkheden
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
Feiten onderzoek, opties en juridisch advies

Dit is een volledig advies gebaseerd op uw persoonlijke situatie, met plan van aanpak.

Het advies bestaat uit:

 • gegevens verzamelen
 • feiten onderzoeken
 • analyse van de huidige situatie
 • uitleg over de toepasselijke wet- en regelgeving
 • mogelijkheden en gevolgen voor elke betrokkene

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag vanaf € 75,-

3
UITVOERING
Internationale coördinatie

Deze procedure wordt op discrete, betrouwbare en persoonlijke wijze uitgevoerd. Waarbij er begrip en aandacht is voor familieomstandigheden. Alle betrokken familieleden worden op gelijke wijze geïnformeerd en krijgen onpartijdige en deskundige begeleiding en toelichting.

Elke erfgenaam krijgt uitleg over:

 • de procedure en werkwijze
 • toepasselijke wet- en regelgeving
 • keuzemogelijkheden en gevolgen
 • boedel afwikkelingsmogelijkheden
 • updates over de stand van zaken op Aruba

Wij:

 • coördineren de procedure
 • communiceren met elke betrokkenen
 • zijn één centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met vragen
 • verzamelen alle vereiste bescheiden en bewijzen
 • maken alle benodigde documenten (volmachten en verklaringen)
 • zien toe op ondertekening door alle betrokkenen

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag vanaf € 75,-

4
AFWIKKELING
In Aruba en Nederland
Na ondertekening door alle betrokken familieleden van volmachten en verklaringen, vindt de internationale uitvoering en notariële afwikkeling plaats, voor de gehele familie.
 • u kiest uw notaris op Aruba en/of in Nederland
 • daar wordt de akte opgemaakt en gepasseerd
 • na ons akkoord vindt de afwikkeling plaats
 • elk betrokken familielid krijgt een afschrift van de getekende akte
 • en een overzicht van de financiële de afwikkeling

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag vanaf € 75,-

Wij zien helaas vaak dat er bij overlijden niks geregeld is, of dat het testament verouderd is. Het is dan te laat om eenvoudig en kostenbesparend de boedel af te wikkelen. Eenvoudig en kostenbesparend een boedelafwikkeling kan bereikt worden door regelingen bij leven al te treffen, welke in een “up to date” testament (niet ouder dan vijf jaar) zijn vastgelegd.

U kunt bij ons terecht voor een gratis screening, en waar nodig kunnen wij bemiddelen bij een conflict. Wij doen er alles aan om het voor u zo makkelijk mogelijk te maken.

 • Met het overlijden zal het vermogen van de overledene volgens het erfrecht toekomen aan zijn erfgenamen. Deze erfgenamen zijn dan gezamenlijk gerechtigd tot en dus mede-eigenaren van alle goederen die de overledene heeft nagelaten. Deze goederen tezamen wordt ook genoemd “de boedel” of “de nalatenschap”.
 • Met het overlijden zijn er ook belastingen verschuldigd, welke belastingen worden opgelegd aan de erfgenamen.
 • Het is daarom zaak om na te gaan wie de erfgenamen zijn en om een inventarisatie te maken van de goederen en de schulden, niet alleen voor de verdeling, maar ook voor de betalingen van de belastingen.
 • Niet tot verdeling of afwikkeling van de boedel overgaan, zal vaak ertoe leiden dat schulden groter worden, waardoor na betaling van de schulden en de belastingen, er niets overblijft van de boedel voor verdeling onder de erfgenamen.
 • Indien een van de erfgename ook overlijdt, wordt de boedelafwikkeling gecompliceerd, het aantal erfgenamen meer en blijft er minder te verdelen over.

 • Onbekendheid met het erfrecht. Laat u op objectieve wijze voorlichten door een deskundige. De notaris is bij uitstek een ter zake deskundige, is onpartijdig en zelfstandig.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat. Laat de communicatie tussen de erfgenamen en belanghebbenden over aan de notaris die elke betrokkene op gelijke wijze informeert en op de hoogte houdt.
 • Familieproblemen uit het verleden steken de kop op en beïnvloeden de afwikkeling van de boedel. Laat de boedel afwikkelen door een notaris die toeziet op correcte en objectieve afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat familieproblemen worden “verrekend”.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen kinderen uit een eerder huwelijk en kinderen uit een later huwelijk en wie wel erven in welke boedel. Laat een notaris een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting geven over het erfrecht en vertalen wie welk deel erft uit welke boedel.
 • Onenigheid over de verdeling van de inboedel en sieraden. Laat hier geen ruzie over ontstaan en maak bij een notaris een testament of codicil waarin de verdeling wordt vastgelegd.
 • Onduidelijkheid over verstrekte leningen of schenkingen door ouders aan kinderen. Laat een notaris vastleggen als een lening of schenking wordt gedaan.
 • Waardebepaling van de boedelgoederen. Laat een notaris een taxateur benoemen voor de waardering.
 • Openheid van zaken. Laat afwikkeling van de boedel over aan een notaris of een executeur, die op grond van de wet verplicht is openheid van zaken te geven.

Onnodige problemen in het proces van de internationale boedelafwikkeling kunnen voorkomen worden door:

 • betrouwbare, duidelijke en deskundige voorlichting;
 • informatie en communicatie door een objectieve persoon, ter zake deskundig;
 • coördinatie vanuit één centraal punt;
 • gelijktijdige aanpak en afwikkeling in Aruba, andere Antilliaans Caribische eilanden én Nederland.

Twee manieren om problemen bij boedelafwikkeling te voorkomen en zelfs tegen te gaan:

 1. Door vooraf alles goed te regelen in testamenten (niet ouder dan 5 jaar!).
 2. En door gebruik te maken van onze expertise en werkwijze met boedelafwikkeling in 4 stappen.

Dit verzekert u dat er juridisch én financieel niks over het hoofd wordt gezien en alles zo optimaal en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Algemeen:

 • wij coördineren en regisseren de boedelafwikkeling en treden daarbij op als het centrale aanspreekpunt, voor zowel de erfgenamen als voor andere dienstverleners (taxateur, notaris, makelaar, bank in Aruba).
 • wij maken alle boedelvolmachten op, verklaringen en andere documenten vereist voor boedelafwikkeling.
 • wij verzorgen (de aanvraag van) een verklaring van erfrecht.
 • wij inventariseren de goederen op de dag van overlijden.
 • wij verzorgen de taxatie.
 • wij verzorgen de formele afhandeling bij notariële akte.

Specifiek:

 • wij houden rekening met omstandigheden en persoonlijke wensen.
 • wij geven advies en bieden oplossingen.
 • wij zijn betrokken.