Het kantoor voor families en ondernemers in Saba én Nederland

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Nederland – Saba

  • VEELGESTELDE VRAAG 1: WAT IS EEN HANDTEKENING LEGALISEREN ?Antwoord…Door notarissen en instanties wordt voor formele doeleinden gevraagd om uw handtekening onder een stuk te laten legaliseren. Hiermee weet men namelijk zeker dat degene die het stuk heeft getekend ook degene is die het stuk moet tekenen.Waarom legaliserenHet is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zélf de volmacht/verklaring heeft ondertekend en niet iemand anders. Daarom wordt de handtekening op de volmacht/verklaring gelegaliseerd. Legalisatie betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zélf de volmacht/verklaring heeft ondertekent. Op deze wijze kan achteraf geen onzekerheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening en wordt de kans op misbruik geringer.Waar legaliserenIedere notaris in Nederland is bevoegd uw handtekening te legaliseren. De notaris die uw handtekening legaliseert, kan hiervoor kosten in rekening brengen. Vraag steeds vooraf naar de kosten, welke u doorgaans meteen dient te betalen of te pinnen.Hoe legaliserenU ondertekent de volmacht/verklaring pas op het notariskantoor. Het is raadzaam om eerst telefonisch contact met het notariskantoor op te nemen om te vragen op welk moment u op kantoor kunt komen.U moet bij uw bezoek de volgende zaken meenemen:

    – de volmacht/verklaring;

    – een geldige legitimatiebewijs (een paspoort, een identiteitsbewijs, een Nederlands rijbewijs of een vreemdelingendocument).

    U zet uw handtekening in het bijzijn van de notaris of één van zijn medewerkers en u toont daarbij uw legitimatiebewijs. De notaris legaliseert vervolgens uw handtekening door te verklaren dat u de handtekening in bijzijn van de notaris of medewerker hebt gezet. Daarnaast verifieert de notaris uw legitimatiebewijs.

  • VEELGESTELDE VRAAG 2: WAT IS EEN BOEDELVOLMACHT ?Antwoord…Wat is een boedelvolmachtEen boedelvolmacht zorgt er voor dat de gevolmachtigde zelfstandig kan handelen namens de  erfgenamen. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander zijn die bijvoorbeeld optreedt als executeur. In deze volmacht staat expliciet omschreven waarvoor de boedelvolmacht is opgesteld.Een persoon met een boedelvolmacht is verantwoordelijkheid voor het regelen van een deel van een erfenis. Een erfenis is alles wat een overleden persoon achterlaat. Dit kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook geld of juist schulden. De boedelvolmacht gaat alleen over de spullen in de erfenis. Een voorbeeld hiervan zijn foto’s, het bankstel, sieraden, enzovoorts.Waarom een boedelvolmachtAls er meerdere erfgenamen zijn is het raadzaam om een boedelvolmacht op te maken. Anders zou het inhouden dat voor iedere handeling elke erfgenaam moet meetekenen. Dit geeft veel onrust in een toch al zeer emotionele periode.Wanneer krijgt iemand boedelvolmachtBij een overlijden kan er een erfenis zijn. Deze erfenis wordt verdeeld over erfgenamen. De erfgenamen zijn personen die een deel van de erfenis krijgen. Het komt voor dat er meer dan 1 erfgenaam is. Soms krijgen de verschillende erfgenamen ruzie over de verdeling van de erfenis. Om dit te voorkomen kan iemand een boedelvolmacht krijgen. Deze persoon verdeelt dan de spullen en goederen uit de erfenis onder de erfgenamen.Wat is de rol van de notaris bij de boedelvolmacht

    Een notaris controleert of de persoon inderdaad de toestemming heeft van 1 of meerdere of alle erfgenamen. Pas dan is zeker dat de persoon de spullen mag verdelen. Hij mag dan handelen namens de erfgenamen.

Wordt uw vraag hiermee niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.