Het kantoor voor families en ondernemers in Saba én Nederland

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN NEDERLAND

Internationaal ondernemen I Nederland I De Cariben I Suriname

Internationaal ondernemen Nederland Saba begint hier..

Internationaal ondernemen Nederland Saba. Start u een internationale onderneming of breidt u uw bedrijf internationaal uit? Dan kan het een enorme uitdaging zijn om uw ondernemingsstructuur op orde de krijgen Niet alleen spelen de lokale en culturele aspecten een rol, ook een andere wet- en regelgeving kan van invloed zijn. Daarom is het voor u als ondernemer prettig als er een betrokken en deskundige partij is die u daarin kan ondersteunen, zodat de bedrijfsdoelen behaald kunnen worden. En dat allemaal op de plek waar uw bedrijf gevestigd wordt of reeds gevestigd is.

Service Notaris Saba is specialist in ondernemersrecht en fiscaal recht en heeft meer dan twintig jaar ervaring. Daarmee zijn wij een betrouwbare partner voor het begeleiden van MKB ondernemers en grote ondernemingen in Nederland en Saba. Mede door onze ervaring hebben we niet alleen kennis van de Sabaanse cultuur en geldende wetgeving, we hebben er ook een netwerk opgebouwd van professionele dienstverleners en partners die hierdoor ook tot uw beschikking staan. Zo wordt uw bedrijf optimaal ondersteund.

Wij bieden ondernemers alle notariële formaliteiten, juridische documenten en zaken aan. Service Notaris Saba werkt samen met andere professionele dienstverleners in Saba en Nederland, zodat u daar als ondernemer optimaal gebruik van kan maken. Zo heeft u niet alleen een voorsprong, maar wordt u door onze aanpak zo volledig mogelijk ondersteund en legt u bruikbare nieuwe contacten.

Wij faciliteren bedrijven vanuit drie service niveaus, dit is afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en omvang van uw onderneming:

Vanuit onze FULL-SERVICE bieden we bijvoorbeeld:
– Take Off service: service en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Nederland in Saba.
Landing service: service en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Saba in Nederland.

Daarnaast hebben we PRO-SERVICE, waarbij wij u begeleiden en adviseren met gedegen kennis en expertise, waaronder: Co-Captain faciliteit, voor de grotere “in business companies”.

 

BASIS

Gelijk van start met uw onderneming of eenmanszaak door de oprichting van uw besloten vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie. Direct alles in een keer geregeld met onze Checklist voor de starter.

 • Opstellen en beoordelen (screenen)van contracten;
 • Koop en levering (overdracht) van uw bedrijfspand of woning, bouwgrond;
 • Estateplanning, bedrijfsopvolging, oprichting van besloten vennootschap, overdracht van aandelen, certificeren van aandelen, fusie, splitsing en ontbinding van uw besloten vennootschap;
 • Beschermen van uw idee of uitvinding middels een akte van depot, patent, octrooi;
 • Opstellen akte van schenking;
 • Screenen, adviseren, herzien;
 • Opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, verklaring van erfrecht, akte van verdeling, akte van hypotheek, ondernemerstestament, levenstestament, testament
FULL-SERVICE voor de internationale ondernemer

Is een echtscheiding aan de orde, dan kunt er direct werk van gemaakt worden, zodat uw belangen privé en bedrijfsmatig, in een keer juridisch worden bewaakt en gewaarborgd. Het Scheiden Service pakket voorziet in volledige ondersteuning en wordt uitgebreid met een quick scan van uw bedrijf in het kader van de echtscheiding.

Uw privé en bedrijfssituatie worden op de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens op toekomstige situatie afgestemd. Zodat u privé geen risico’s loopt en kunt profiteren van de de meest gunstige en optimale regelingen.

Voor MKB bedrijven die zich in Nederland gaan vestigen bieden wij in de voorbereiding en volledige ondersteuning en service. Daarbij organiseren en formaliseren wij alle juridische en notariële stukken voor de nieuwe ondernemingen in Nederland. U kunt dit uiteraard uitbreiden met onze PRO-Service mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf probleemloos “landt” in Nederland en zonder zorgen van start kan gaan.

Voor MKB bedrijven die willen groeien en ondernemen in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, en Saba, krijgt u voordat u vertrekt volledige ondersteuning in de voorbereiding. Hierbij brengen wij vooraf in kaart alle benodigde juridische en notariële akten in het land waar u gaat ondernemen en introduceren wij u bij relevante organisaties en personen uit ons netwerk. U wilt namelijk de gun factor voor uw onderneming creëren en goed georganiseerd van start gaan met lokale expertise en back-up.
Dit maatwerkproduct komt onder andere tot stand door middel van een “Quick Scan” van de bedrijfsbehoeften.

PRO-SERVICE voor grote ondernemingen

Met de Co-Captain faciliteit van Service Notaris heeft u periodiek een sparring partner moment waardoor u proactief weet te navigeren. Wij kijken mee en adviseren op interne bedrijfsstructuur en externe wet- en regelgeving. Deze persoonlijke en toegewijde ondersteuning met onze expertise, is een aanvulling voor uw bedrijf dat waarde genereert.

Voor Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, st. Maarten, st. Eustatius, en Saba, geldt dat wij als deskundig internationaal ondernemingrecht specialist uw bedrijfsstructuur organiseren en zodat deze lokaal en internationaal optimaal wordt ingericht met de meest gunstige fiscale mogelijkheden.

Afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en levensfase faciliteren wij het inrichten van de juridische bedrijfsstructuur, herinrichting en bedrijfsoverdracht. Ook hierbij geldt dat wij lokale deskundigheid en juridisch, notariële expertise inzetten zodat u kunt profiteren van de meest gunstige internationale mogelijkheden en fiscale voordelen.

 • Beginnen
 • Uitbreiden en innoveren
 • Voortbestaan waarborgen
 • Samenwerking
 • Verhuizen
 • Kopen, verkopen, overdracht

Extra ondernemingsservice:

 • Spoedservice – Priority service, directe afwikkeling met voorrang
 • Op locatie – Persoonlijke bespreking op uw bedrijfslocatie
 • 24/7 Service – Buiten werktijden wordt er aan uw zaak doorgewerkt, realisatie binnen 24 uur

Hier uw documenten laten screenen met de Quick scan:

Voor MKB ondernemingen controleren wij voor een vast tarief uw bestaande structuur en regelingen op geldigheid en volledigheid. Dit doen we door middel van een QUICK SCAN’. De bevindingen worden aan u voorgelegd en u krijgt advies over mogelijke, wenselijke, dan wel noodzakelijke verbeteringen of aanpassingen. Met deze scan krijgt u een goed beeld van uw bedrijf om verantwoorde keuzes maken en uw onderneming optimaliseren.

 • U wilt een vliegende start met uw onderneming in Nederland, Suriname of de Cariben
 • U wilt een volledig plaatje van uw bedrijfsstructuur en weten hoe u ervoor staat
 • Weten waar mogelijkheden liggen en welke risico’s er spelen
 • U wilt gaan investeren met uw bedrijf om daarmee groei te behalen
 • U wilt gaan samenwerken met een partij, maar wil bepaalde onderdelen van uw bedrijf daar niet bij betrekken
 • De wetgeving is gewijzigd, dit kan voordelen of nadelen bieden
 • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een kind, samenwonen, trouwen, een nieuw huis, u gaat scheiden
 • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen
 • Als u al regelingen heeft getroffen die al heel oud zijn, kunnen deze door wetswijzigingen en wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet meer van toepassing zijn of erger: pakken de getroffen regelingen slechter uit dan bedoeld is
 • Oude regelingen leveren doorgaans meer nadeel dan voordeel op en kunnen vaak achteraf niet meer hersteld worden
 • Wij zijn ter zake deskundige, onpartijdig en zelfstandig
 • Wij geven u duidelijkheid binnen twee werkdagen
 • Wij bieden u ook de oplossingen voor zaken die niet gunstig zijn geregeld
 • Wij nemen contact met u op bij wetswijzigingen en brengen de gevolgen voor u in kaart als u bij ons een keer een screening heeft gedaan
 • Wij bewaken dat uw regelingen het optimaal en meest up to date is ook na wetswijzigingen