Het kantoor voor families en ondernemers in Saba én Nederland

TESTAMENT en SAMENLEVEN

Testamenten I Samenlevingscontract I Gehuwden testament I Huwelijkse voorwaarden

Met een testament optimale financiële en fiscale regelingen in beide landen.

U bent afkomstig van Saba en uw familie woont zowel in Saba als in Nederland. Dan kan er, wanneer een familielid overlijdt, onduidelijkheid ontstaan bij de vererving. Het maakt namelijk verschil of het Nederlands recht van toepassing is, of dat van de Caribisch Nederland, het Sabaans recht. Om deze onduidelijkheid te voorkomen kunnen wij snel en eenvoudig uw laatste wens vastleggen.

 

Of u nu al een testament heeft of niet, wij geven u graag advies over de voor u meest optimale situatie. Bestaande testamenten kunnen we herzien en hierin doen we, waar nodig, aanpassingen om ervoor te zorgen dat ook na uw overlijden alles goed is geregeld.

Wanneer u nog geen testament heeft krijgt u van ons een gratis screening, adviseren we over de beste situatie voor u en uw nabestaanden en doen de nodige voorstellen voor het opstellen van het testament en leggen dit vervolgens voor u vast.

Voor u beiden en uw kinderen alles goed geregeld met bescherming van het gezin en wat samen is opgebouwd

  • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie (b.v. een kind, trouwen, samenwonen, samen een nieuw huis).
  • De wet is gewijzigd (kan voordelig of nadelig voor u uitpakken).
  • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen.
  • Uw erfgenamen zijn er inmiddels niet meer.
  • U gaat verhuizen naar het buitenland.

De toegenomen levensverwachting, toename van het aantal scheidingen, snel veranderende levensomstandigheden en de groei van het aantal ongehuwd samenwonenden… zijn allemaal redenen om uw bestaande regelingen te screenen en te herzien, of nieuwe regelingen te treffen. Vaak negeren we de juridische en mogelijke faciliteiten om persoonlijk en volgens uw laatste wil, de afwikkeling van de nalatenschap naar uw wensen en in belang uw familieleden, te organiseren.

  • Wij helpen u, ongeacht uw leeftijd, bij het verdelen van uw vermogen tijdens uw leven en na uw overlijden.
  • Wij helpen u daarbij uw partner en uw kinderen te beschermen tegen hoge kosten van boedelafwikkeling in twee landen.
  • Bij wetswijzigingen nemen wij contact met u op en brengen de gevolgen voor u in kaart en adviseren u om uw regelingen aan te passen om de nadelige gevolgen van de wetswijziging te ondervangen.