Het kantoor voor families en ondernemers in Saba én Nederland

INTERNATIONALE BOEDELAFWIKKELING

Wij organiseren de gehele boedelafwikkeling in Saba en Nederland met alle betrokkenen

Internationale Boedelafwikkeling in 4 stappen

Internationale boedelafwikkeling en boedel te verdelen? Zijn er problemen in het afwikkelingsproces? Service Notaris Saba als boedelpraktijk biedt specialistische hulp voor Sabaanse en Nederlandse mensen.

Meer informatie
1
ORIËNTATIE
ORIËNTATIE Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos
Gratis
Meer informatie
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
MOGELIJKHEDEN & ADVIES Feiten onderzoek, opties en juridisch advies
va € 289.-
Meer informatie
3
UITVOERING
UITVOERING Internationale Coördinatie
v.a. € 479.-
Meer informatie
4
AFWIKKELING
AFWIKKELING In Suriname en Nederland
v.a. € 379.-

Onze specialistische service zorgt ervoor dat u de nodige voorlichting en advies krijgt. Ook ondersteunen we bij de uitvoering van de verdeling. Wij zijn er dus niet alleen voor het papierwerk! Door deze ondersteuning voorkomen we dat er conflicten ontstaan.
In drie duidelijke stappen worden de boedels afgewikkeld. Zo wordt alles professioneel en internationaal gecoördineerd met de juiste afstemming tussen de familieleden. Doordat wij hier veel ervaring in hebben kunnen wij dat snel, eenvoudig en effectief.
Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend! Schroom dus niet om bij ons aan te kloppen.

Wij doen niet alleen uw papierwerk, maar geven een specialistische service. Deze is onder andere gebaseerd op onze rijke praktijkervaring met in en met Aruba. Wij geven u goede voorlichting en een advies dat helpt bij de afwikkeling en de uitvoering. Zo voorkomt u vervelende conflicten.

“Eerlijk verdeeld…

      …met begrip voor internationale  en culturele omstandigheden”

Bij ons krijgt u als opdracht gever een gratis en vrijblijvend gesprek.  De internationale boedelafwikkeling, met enkele tussentijds besprekingen, wordt door ons in drie duidelijke stappen gecordineerd. Op deze manier wordt alles professioneel gecoördineerd en afgestemd tussen de internationaal verspreide familieleden. Dit doen wij op een heldere, duidelijke en zeer effectieve manier.

In de onderstaande stappen leest u een uitgebreide uitleg:

1
ORIËNTATIE
Oriëntatiegesprek 30 min. kosteloos

In het gratis kennismakingsgesprek luisteren we naar uw wensen en omstandigheden van de boedel.  Hierin geven we u gelijk duidelijkheid over de notariële procedure. Zo krijgt u informatie en advies over de werkwijze en afwikkeling van de boedel.

Wij luisteren naar uw:

 • Boedelsituatie
 • Wensen
 • Vragen

U krijgt:

 • Snelle analyse van de situatie
 • Uitleg over keuzemogelijkheden
2
MOGELIJKHEDEN & ADVIES
Feiten onderzoek, opties en juridisch advies

Dit is een volledig advies gebaseerd op uw persoonlijke situatie, met plan van aanpak.

Het advies bestaat uit:

 • gegevens verzamelen
 • feiten onderzoeken
 • analyse van de huidige situatie
 • uitleg over de toepasselijke wet en regelgeving
 • mogelijkheden en gevolgen voor elke betrokkene

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 75,-

3
UITVOERING
Internationale Coördinatie

Deze procedure wordt op discrete, betrouwbare en persoonlijke wijze uitgevoerd. Waarbij er begrip en aandacht is voor familieomstandigheden. Alle betrokken familieleden worden op gelijke wijze geïnformeerd en krijgen onpartijdig deskundige begeleiding.

Elke erfgenaam krijgt uitleg over:

 • de procedure en werkwijze
 • toepasselijke wet en regelgeving
 • keuzemogelijkheden en gevolgen
 • boedel afwikkelingsmogelijkheden

Wij:

 • coördineren de procedure
 • communiceren met elke betrokkenen
 • zijn één centraal aanspreekpunt waar iedereen terecht kan met vragen
 • verzamelen alle vereiste bescheiden en bewijzen
 • maken alle benodigde documenten (volmachten en verklaringen)
 • zien toe op ondertekening door alle betrokkenen

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 75,-

4
AFWIKKELING
In Suriname en Nederland
Na ondertekening door alle betrokken familieleden van volmachten en verklaringen, vindt de internationale uitvoering en notariële afwikkeling plaats, voor de gehele familie.
 • u kiest uw notaris in Suriname en/of in Nederland
 • daar wordt de akte opgemaakt en gepasseerd
 • na ons akkoord vindt hier de afwikkeling plaats
 • elk betrokken familielid krijgt een afschrift van de getekende akte
 • en een overzicht van de financiële de afwikkeling

 • Persoonlijk bespreking mogelijk – uurtarief € 180,-
 • Thuisservice – wij komen naar u toe: toeslag € 75,-

De boedel verdelen over een internationale familie. Dat kan voor problemen zorgen. Wanneer de familie in Saba en Nederland woont zijn er namelijk extra aandachtspunten bij de boedelafwikkeling. Wij zijn er om u daarmee te helpen. Met onze ruime praktijkervaring kunnen wij u helpen door middel van de bovenstaande stappen.

De meeste problemen ontstaan doordat bijvoorbeeld het testament al verouderd is (vijf jaar). Zorg er dus voor dat u deze altijd up to date houdt. Ook deze service bieden wij aan. Hiermee haalt u er niet alleen zelf de meeste voordelen uit, maar ook uw familieleden zullen profiteren. Zo kunt u namelijk gebruik maken van de fiscale voordelen, die kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s. Ook zal het duidelijkheid geven over welke wet- en regelgeving er van toepassing zal zijn bij het verdelen van de boedel. Goed dus om ervoor te zorgen dat u het testament actueel houdt en het door ons gratis te laten screenen.
Mocht er nou toch een conflict zijn ontstaan, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling en mediation.

 • Met het overlijden zal het vermogen van de overledene volgens het erfrecht toekomen aan zijn erfgenamen. Deze erfgenamen zijn dan gezamenlijk gerechtigd tot en dus mede-eigenaren van alle goederen die de overledene heeft nagelaten. Deze goederen tezamen wordt ook genoemd “de boedel” of “de nalatenschap”.
 • Met het overlijden zijn er ook belastingen verschuldigd, welke belastingen worden opgelegd aan de erfgenamen.
 • Het is daarom zaak om na te gaan wie de erfgenamen zijn en om een inventarisatie te maken van de goederen en de schulden, niet alleen voor de verdeling, maar ook voor de betalingen van de belastingen.
 • Niet tot verdeling of afwikkeling van de boedel overgaan, zal vaak ertoe leiden dat schulden groter worden, waardoor na betaling van de schulden en de belastingen, er niets overblijft van de boedel voor verdeling onder de erfgenamen.
 • Indien een van de erfgename ook overlijdt, wordt de boedelafwikkeling gecompliceerd, het aantal erfgenamen meer en blijft er minder te verdelen over.

 • Onbekendheid met het erfrecht. Laat u op objectieve wijze voorlichten door een deskundige. De notaris is bij uitstek een ter zake deskundige, is onpartijdig en zelfstandig.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat. Laat de communicatie tussen de erfgenamen en belanghebbenden over aan de notaris die elke betrokkene op gelijke wijze informeert en op de hoogte houdt.
 • Familieproblemen uit het verleden steken de kop op en beïnvloeden de afwikkeling van de boedel. Laat de boedel afwikkelen door een notaris die toeziet op correcte en objectieve afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat familieproblemen worden “verrekend”.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen kinderen uit een eerder huwelijk en kinderen uit een later huwelijk en wie wel erven in welke boedel. Laat een notaris een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting geven over het erfrecht en vertalen wie welk deel erft uit welke boedel.
 • Onenigheid over de verdeling van de inboedel en sieraden. Laat hier geen ruzie over ontstaan en maak bij een notaris een testament of codicil waarin de verdeling wordt vastgelegd.
 • Onduidelijkheid over verstrekte leningen of schenkingen door ouders aan kinderen. Laat een notaris vastleggen als een lening of schenking wordt gedaan.
 • Waardebepaling van de boedelgoederen. Laat een notaris een taxateur benoemen voor de waardering.
 • Openheid van zaken. Laat afwikkeling van de boedel over aan een notaris of een executeur, die op grond van de wet verplicht is openheid van zaken te geven.

Onnodige problemen in het proces van de internationale boedelafwikkeling kunnen voorkomen worden door:

 • betrouwbare, duidelijke en deskundige voorlichting;
 • informatie en communicatie door een objectieve persoon, ter zake deskundig;
 • coördinatie vanuit één centraal punt;
 • gelijktijdige aanpak en afwikkeling in Saba, andere Antilliaans Caribische eilanden, Suriname én Nederland.

Twee manieren om problemen bij boedelafwikkeling te voorkomen en zelfs tegen te gaan:

 1. Door vooraf alles goed te regelen in testamenten (niet ouder dan 5 jaar!).
 2. En door gebruik te maken van onze expertise en werkwijze met boedelafwikkeling in 4 stappen.

Dit verzekert u dat er juridisch én financieel niks over het hoofd wordt gezien en alles zo optimaal en transparant mogelijk wordt uitgevoerd.

Algemeen:

 • wij coördineren en regisseren de boedelafwikkeling en treden daarbij op als het centrale aanspreekpunt, voor zowel de erfgenamen als voor andere dienstverleners (taxateur, notaris, makelaar, bank in Saba).
 • wij maken alle boedelvolmachten op, verklaringen en andere documenten vereist voor boedelafwikkeling.
 • wij verzorgen (de aanvraag van) een verklaring van erfrecht.
 • wij inventariseren de goederen op de dag van overlijden.
 • wij verzorgen de taxatie.
 • wij verzorgen de formele afhandeling bij notariële akte.

Specifiek:

 • wij houden rekening met omstandigheden en persoonlijke wensen.
 • wij geven advies en bieden oplossingen.
 • wij zijn betrokken.