Het kantoor voor families en ondernemers in Bonaire én Nederland

Huwelijkse Voorwaarden opstellen bij de notaris

Trouwen met een verdelings-regeling

Huwelijkse Voorwaarden

Maakt u voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden op, dan trouwt u in gemeenschap van goederen. Alles wat u heeft en alles wat u nog zult krijgen, zal dan gemeenschappelijk zijn. Wilt u dat niet, bijvoorbeeld wanneer er schulden zijn van bij een van de partners en zijn/haar kinderen beschermd dient te worden, maak dan huwelijkse voorwaarden op voordat u gaat trouwen. Leg daarom eenvoudig uw afspraken vast in huwelijkse voorwaarden, voordat u in het huwelijks bootje stapt, en dan heeft u een goede vaart samen.

Waarom huwelijkse voorwaarden opstellen?

  • Gaat u trouwen is er groot financieel verschil tussen u beiden?
  • Heeft een van u schulden en wil je de ander daartegen beschermen?
  • Heeft een van u een bedrijf en wilt u de ander beschermen tegen bedrijfsrisico’s?
  • Heeft u familievermogen die u geërfd of geschonken gekregen heeft, welk vermogen beschermd moet worden?
  • Wilt u beiden financieel onafhankelijk blijven?


Wat is het probleem?

Zonder huwelijkse voorwaarden te maken ontstaat er een gemeenschap van goederen op het moment dat u trouwt. Op dat moment is alles van samen en zijn ook de schulden van samen. Dit kan onwenselijke gevolgen hebben voor u, en uw kinderen uit vorige relatie. Ook toekomstig eigendom, uit bijvoorbeeld een erfenis zoals perceel of huis, zal binnen de gemeenschap vallen. Zelf huwelijkse voorwaarden opstellen maken en via de notaris heeft vele voordelen en mogelijkheden. Regel het met elkaar en creëer gemoedsrust en maak de weg vrij voor samen gelukkig en oud worden.

Speciaal mensen of families met internationale relaties en familiebanden die eigendom en onroerend goed hebben zoals een bedrijf, perceel of een  huis dan wel een appartement o én in Nederland, is het bijna altijd een noodzaak om goede regelingen als een testament of huwelijkse voorwaarden op te stellen en te laten vastleggen bij een specialistische notaris.