Het kantoor voor families en ondernemers in Bonaire én Nederland

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN NEDERLAND

Internationaal ondernemen I Nederland I De Cariben I Suriname

Internationaal ondernemen Nederland Bonaire begint hier..

Internationaal ondernemen en het op orde hebben van de ondernemingsstructuur bij een internationale onderneming kan een hele uitdaging zijn. Wanneer er een andere wet- en regelgeving geldt en vooral ook als lokale en culturele aspecten van invloed kunnen zijn kan dit leiden tot verrassingen waar u niet op zit te wachten. Daarom is het goed wanneer een ter zake deskundige partij u kan ondersteunen bij dit proces. Dit doen wij op een betrokken wijze.
Service Notaris Bonaire heeft meer dan twintig jaar ervaring op dit gebied en is daarmee een betrouwbare partner. Wij begeleiden vakkundig MKB ondernemers en grote ondernemingen in Nederland en Bonaire, overige Antillen en Suriname. Ondernemersrecht en fiscaal recht is hierbij ons specialisme. Daarbij hebben we kennis van de cultuur en geldende wetgeving in Bonaire. Lokaal hebben wij een netwerk van professionele dienstverleners en partners waar u als ondernemer van kan profiteren. Zo ondersteunen wij u en uw bedrijf optimaal om de vastgestelde doelen te behalen.

Wij faciliteren bedrijven vanuit drie service niveaus, dit is afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en omvang van uw onderneming:

Vanuit onze FULL-SERVICE bieden we bijvoorbeeld:
– Take Off service: ondersteuning en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Nederland in Bonaire.
Landing service: ondersteuning en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Bonaire in Nederland.

Daarnaast hebben we PRO-SERVICE, waarbij wij u begeleiden en adviseren met gedegen kennis en expertise, waaronder: Co-Captain faciliteit, voor de grotere “in business companies”.

 

BASIS

Gelijk van start met uw onderneming of eenmanszaak door de oprichting van uw besloten vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie. Direct alles in een keer geregeld met onze Checklist voor de starter.

 • Opstellen en beoordelen (screenen)van contracten;
 • Koop en levering (overdracht) van uw bedrijfspand of woning, bouwgrond;
 • Estateplanning, bedrijfsopvolging, oprichting van besloten vennootschap, overdracht van aandelen, certificeren van aandelen, fusie, splitsing en ontbinding van uw besloten vennootschap;
 • Beschermen van uw idee of uitvinding middels een akte van depot, patent, octrooi;
 • Opstellen akte van schenking;
 • Screenen, adviseren, herzien;
 • Opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, verklaring van erfrecht, akte van verdeling, akte van hypotheek, ondernemerstestament, levenstestament, testament
FULL-SERVICE voor de internationale ondernemer

Is een echtscheiding aan de orde, dan kunt er direct werk van gemaakt worden, zodat uw belangen privé en bedrijfsmatig, in een keer juridisch worden bewaakt en gewaarborgd. Het Scheiden Service pakket voorziet in volledige ondersteuning en wordt uitgebreid met een quick scan van uw bedrijf in het kader van de echtscheiding.

Uw privé en bedrijfssituatie worden op de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens op toekomstige situatie afgestemd. Zodat u privé geen risico’s loopt en kunt profiteren van de de meest gunstige en optimale regelingen.

Voor MKB bedrijven die zich in Nederland gaan vestigen bieden wij in de voorbereiding en volledige ondersteuning en service. Daarbij organiseren en formaliseren wij alle juridische en notariële stukken voor de nieuwe ondernemingen in Nederland. U kunt dit uiteraard uitbreiden met onze PRO-Service mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf probleemloos “landt” in Nederland en zonder zorgen van start kan gaan.

Voor MKB bedrijven die willen groeien en ondernemen in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, en Saba, krijgt u voordat u vertrekt volledige ondersteuning in de voorbereiding. Hierbij brengen wij vooraf in kaart alle benodigde juridische en notariële akten in het land waar u gaat ondernemen en introduceren wij u bij relevante organisaties en personen uit ons netwerk. U wilt namelijk de gun factor voor uw onderneming creëren en goed georganiseerd van start gaan met lokale expertise en back-up.
Dit maatwerkproduct komt onder andere tot stand door middel van een “Quick Scan” van de bedrijfsbehoeften.

PRO-SERVICE voor grote ondernemingen

Met de Co-Captain faciliteit heeft u periodiek een sparring partner moment waardoor u proactief weet te navigeren. Wij kijken mee en adviseren op interne bedrijfsstructuur en externe wet- en regelgeving. Deze persoonlijke en toegewijde ondersteuning met onze expertise, is een aanvulling voor uw bedrijf dat waarde genereert.

Voor Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, st. Maarten, st. Eustatius, en Saba, geldt dat wij als deskundig internationaal ondernemingrecht specialist uw bedrijfsstructuur organiseren en zodat deze lokaal en internationaal optimaal wordt ingericht met de meest gunstige fiscale mogelijkheden.

Afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en levensfase faciliteren wij het inrichten van de juridische bedrijfsstructuur, herinrichting en bedrijfsoverdracht. Ook hierbij geldt dat wij lokale deskundigheid en juridisch, notariële expertise inzetten zodat u kunt profiteren van de meest gunstige internationale mogelijkheden en fiscale voordelen.

 

Service Notaris Bonaire, als het om ondernemen gaat, alle notariële formaliteiten, juridische documenten en zaken aan. Door onze samenwerking met andere professionele dienstverleners in Bonaire en Nederland, heeft u als ondernemer niet alleen een voorsprong. U wordt ook zo volledig mogelijk ondersteund en kunt ook nieuwe waardevolle contacten leggen.

 • Beginnen
 • Kopen, verkopen, overdracht
 • Uitbreiden en innoveren
 • Voortbestaan waarborgen
 • Samenwerking
 • Verhuizen
 • Kopen, verkopen, overdracht

Extra ondernemingsservice:

 • Spoedservice – Priority service, directe afwikkeling met voorrang
 • Op locatie – Persoonlijke bespreking op uw bedrijfslocatie
 • 24/7 Service – Buiten werktijden wordt er aan uw zaak doorgewerkt, realisatie binnen 24 uur

Hier uw documenten laten screenen met de Quick scan:

Voor MKB ondernemingen controleren wij voor een vast tarief uw bestaande structuur en regelingen op geldigheid en volledigheid. Dit doen we door middel van een QUICK SCAN’. De bevindingen worden aan u voorgelegd en u krijgt advies over mogelijke, wenselijke, dan wel noodzakelijke verbeteringen of aanpassingen. Met deze scan krijgt u een goed beeld van uw bedrijf om verantwoorde keuzes maken en uw onderneming optimaliseren.

 • U wilt een vliegende start met uw onderneming in Nederland, Bonaire of Suriname
 • U wilt een volledig plaatje van uw bedrijfsstructuur en weten hoe u ervoor staat
 • Weten waar mogelijkheden liggen en welke risico’s er spelen
 • U wilt gaan investeren met uw bedrijf om daarmee groei te behalen
 • U wilt gaan samenwerken met een partij, maar bepaalde onderdelen van uw bedrijf, wilt u daar niet bij betrekken
 • De wetgeving is gewijzigd, dit kan voordelen of nadelen bieden waar u niet van op de hoogte bent
 • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld: samenwonen, trouwen, gezinsuitbreiding, scheiding of aankoop van een huis
 • U heeft behoefte aan een sparringspartner om de juiste keuzes te maken
 • Door geografische afstand en lokale factoren als cultuur en wet- en regelgeving, kan het voor ondernemers belemmerend werken om snel en zeker juridische en notariële zaken regelen
 • Als u al privé regelingen heeft getroffen, kunnen deze door wetswijzigingen en wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet meer van toepassing zijn op de huidige bedrijfssituatie
 • Oude regelingen leveren doorgaans meer nadeel dan voordeel op en kunnen vaak achteraf niet meer hersteld worden
 • Wij zijn ter zake deskundige, onpartijdig en zelfstandig
 • Wij geven u duidelijkheid binnen twee werkdagen
 • Wij bieden u ook de oplossingen voor zaken die niet gunstig zijn geregeld
 • Wij nemen contact met u op bij wetswijzigingen en brengen de gevolgen voor u in kaart als u bij ons een keer een screening heeft gedaan
 • Wij bewaken dat uw regelingen het optimaal en meest up to date is ook na wetswijzigingen