Het kantoor voor families en ondernemers in Bonaire én Nederland

Schenking

Schenken op papier besparen van belasting

Met Schenking zelf bepalen of en wanneer en aan wie u uw vermogen overdraagt, fiscaal en financieel optimaal voordeel

Met schenken of een papieren schenking aan bijvoorbeeld kinderen kunt u veel belasting besparen. Dat is als u op tijd begint met schenken. Maar u wilt ook niet zonder geld komen te zitten als u langer leeft dan u zelf had verwacht? Vastleggen van uw schenking bij notariële akte heeft vele voordelen, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wilt u zelf bepalen of en wanneer en wat en hoeveel en aan wie, maak dan een schenkingsakte en laat u adviseren over de voordelen en fiscale gevolgen en besparingen.

Waarom schenking met een schenkingsovereenkomst?

  • U kunt zelf bepalen aan wie en wat
  • Ook kunt u bepalen of uw schoonkinderen ook recht hebben op het geschonkene of niet
  • U kunt ook voorwaarden verbinden aan de gift of aan degene die u iets schenkt
  • Alles wat u geschonken heeft, hoeft niet meer verdeeld te worden en er hoeft ook geen belasting meer over betaald te worden als u komt te overlijden


Wat is het probleem?

Zonder schenking zal uw volledig vermogen vererven aan uw erfgenamen volgens de wet. Of aan de erfgenamen die u in uw testament heeft aangewezen. Iedereen die erft zal belasting betalen als dat boven de drempelvrijstelling komt.

Is uw vermogen omvangrijk of bestaat deze grotendeels uit goederen in plaats van geld op de bank, dan kan het financieel en fiscaal voordelig zijn om bij leven al uw vermogen over te hevelen aan anderen. 

Elke situatie is natuurlijk anders, voordelen zowel voor u als voor kinderen kunnen zeer gunstig zijn