Het kantoor voor families en ondernemers in St. Maarten én Nederland

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN NEDERLAND

Internationaal ondernemen I Nederland I De Cariben I Suriname

Internationaal ondernemen Nederland Sint Maarten

Internationaal ondernemen Nederland Sint Maarten kan door een andere wet- en regelgeving zorgen voor een complexe uitdaging om de bedrijfsstructuur op orde krijgen van uw ondernemingsstructuur. Ook en lokale en culturele aspecten kunnen van invloed zijn op uw (startende) bedrijf. Hoe makkelijk wordt het dan, wanneer u kunt samenwerken met een partij die ter zake deskundig is? Wij kunnen u op een zeer betrokken wijze ondersteunen op de plek waar uw bedrijf gevestigd is of nog gevestigd wordt, zodat u eenvoudiger de vastgestelde doelen kunt behalen.
Wij hebben meer dan twintig jaar ervaring met internationale notariële zaken. Ons specialisme is ondernemersrecht en fiscaal recht. Daarmee is Service Notaris Sint Maarten een betrouwbare partner voor het begeleiden van MKB ondernemers en grote ondernemingen in Nederland en Sint Maarten. Door onze ervaring en kennis van de cultuur en geldende wetgeving in Sint Maarten, profiteert u bij ons van vele voordelen. Ook ons netwerk van professionele dienstverleners en partners stellen ons in staat om u zo optimaal mogelijk te ondersteunen, bij het starten en/of uitbreiden van uw bedrijf.

Alle notariële formaliteiten, juridische documenten en zaken voor ondernemers kan Service Notaris Sint Maarten u aanbieden.Wij faciliteren bedrijven vanuit drie service niveaus, dit is afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en omvang van uw onderneming:

Vanuit onze FULL-SERVICE bieden we bijvoorbeeld:
– Take Off service: service en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Nederland in Sint Maarten .
Landing service: service en begeleiding als u gaat ondernemen vanuit Sint Maarten in Nederland.

Daarnaast hebben we PRO-SERVICE, waarbij wij u begeleiden en adviseren met gedegen kennis en expertise, waaronder: Co-Captain faciliteit, voor de grotere “in business companies”.

Door onze samenwerking met andere professionele dienstverleners in Sint Maarten en Nederland heeft u als ondernemer een voorsprong. U wordt door ons zo volledig mogelijk wordt ondersteund. Daarnaast kunt u door onze aanpak nieuwe waardevolle contacten leggen waarmee u vooruit kunt.

 

BASIS

Gelijk van start met uw onderneming of eenmanszaak door de oprichting van uw besloten vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie. Direct alles in een keer geregeld met onze Checklist voor de starter.

 • Opstellen en beoordelen (screenen)van contracten;
 • Koop en levering (overdracht) van uw bedrijfspand of woning, bouwgrond;
 • Estateplanning, bedrijfsopvolging, oprichting van besloten vennootschap, overdracht van aandelen, certificeren van aandelen, fusie, splitsing en ontbinding van uw besloten vennootschap;
 • Beschermen van uw idee of uitvinding middels een akte van depot, patent, octrooi;
 • Opstellen akte van schenking;
 • Screenen, adviseren, herzien;
 • Opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, verklaring van erfrecht, akte van verdeling, akte van hypotheek, ondernemerstestament, levenstestament, testament
FULL-SERVICE voor de internationale ondernemer

Is een echtscheiding aan de orde, dan kunt er direct werk van gemaakt worden, zodat uw belangen privé en bedrijfsmatig, in een keer juridisch worden bewaakt en gewaarborgd. Het Scheiden Service pakket voorziet in volledige ondersteuning en wordt uitgebreid met een quick scan van uw bedrijf in het kader van de echtscheiding.

Uw privé en bedrijfssituatie worden op de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens op toekomstige situatie afgestemd. Zodat u privé geen risico’s loopt en kunt profiteren van de de meest gunstige en optimale regelingen.

Voor MKB bedrijven die zich in Nederland gaan vestigen bieden wij in de voorbereiding en volledige ondersteuning en service. Daarbij organiseren en formaliseren wij alle juridische en notariële stukken voor de nieuwe ondernemingen in Nederland. U kunt dit uiteraard uitbreiden met onze PRO-Service mogelijkheden. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf probleemloos “landt” in Nederland en zonder zorgen van start kan gaan.

Voor MKB bedrijven die willen groeien en ondernemen in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius, en Saba, krijgt u voordat u vertrekt volledige ondersteuning in de voorbereiding. Hierbij brengen wij vooraf in kaart alle benodigde juridische en notariële akten in het land waar u gaat ondernemen en introduceren wij u bij relevante organisaties en personen uit ons netwerk. U wilt namelijk de gun factor voor uw onderneming creëren en goed georganiseerd van start gaan met lokale expertise en back-up.
Dit maatwerkproduct komt onder andere tot stand door middel van een “Quick Scan” van de bedrijfsbehoeften.

PRO-SERVICE voor grote ondernemingen

Met de Co-Captain faciliteit van Service Notaris heeft u periodiek een sparring partner moment waardoor u proactief weet te navigeren. Wij kijken mee en adviseren op interne bedrijfsstructuur en externe wet- en regelgeving. Deze persoonlijke en toegewijde ondersteuning met onze expertise, is een aanvulling voor uw bedrijf dat waarde genereert.

Voor Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, st. Maarten, st. Eustatius, en Saba, geldt dat wij als deskundig internationaal ondernemingrecht specialist uw bedrijfsstructuur organiseren en zodat deze lokaal en internationaal optimaal wordt ingericht met de meest gunstige fiscale mogelijkheden.

Afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte en levensfase faciliteren wij het inrichten van de juridische bedrijfsstructuur, herinrichting en bedrijfsoverdracht. Ook hierbij geldt dat wij lokale deskundigheid en juridisch, notariële expertise inzetten zodat u kunt profiteren van de meest gunstige internationale mogelijkheden en fiscale voordelen.

 

 • Beginnen
 • Uitbreiden en innoveren
 • Voortbestaan waarborgen
 • Samenwerking
 • Verhuizen
 • Kopen, verkopen, overdracht

Extra ondernemingsservice:

 • Spoedservice – Priority service, directe afwikkeling met voorrang
 • Op locatie – Persoonlijke bespreking op uw bedrijfslocatie
 • 24/7 Service – Buiten werktijden wordt er aan uw zaak doorgewerkt, realisatie binnen 24 uur

Hier uw documenten laten screenen met de Quick scan:

Voor MKB ondernemingen controleren wij voor een vast tarief uw bestaande structuur en regelingen op geldigheid en volledigheid. Dit doen we door middel van een QUICK SCAN’. De bevindingen worden aan u voorgelegd en u krijgt advies over mogelijke, wenselijke, dan wel noodzakelijke verbeteringen of aanpassingen. Met deze scan krijgt u een goed beeld van uw bedrijf om verantwoorde keuzes maken en uw onderneming optimaliseren.

 • U wilt een vliegende start met uw onderneming in Nederland, Suriname of de Cariben
 • U wilt een volledig plaatje van uw bedrijfsstructuur en weten hoe u ervoor staat
 • Weten waar mogelijkheden liggen en welke risico’s er spelen
 • U wilt gaan investeren met uw bedrijf om daarmee groei te behalen
 • U wilt gaan samenwerken met een partij, maar wil bepaalde onderdelen van uw bedrijf daar niet bij betrekken
 • De wetgeving is gewijzigd, dit kan voordelen of nadelen bieden
 • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een kind, samenwonen, trouwen, een nieuw huis, u gaat scheiden
 • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen
 • Als u al regelingen heeft getroffen die al heel oud zijn, kunnen deze door wetswijzigingen en wijzigingen in uw persoonlijke situatie niet meer van toepassing zijn of erger: pakken de getroffen regelingen slechter uit dan bedoeld is
 • Oude regelingen leveren doorgaans meer nadeel dan voordeel op en kunnen vaak achteraf niet meer hersteld worden
 • Wij zijn ter zake deskundige, onpartijdig en zelfstandig
 • Wij geven u duidelijkheid binnen twee werkdagen
 • Wij bieden u ook de oplossingen voor zaken die niet gunstig zijn geregeld
 • Wij nemen contact met u op bij wetswijzigingen en brengen de gevolgen voor u in kaart als u bij ons een keer een screening heeft gedaan
 • Wij bewaken dat uw regelingen het optimaal en meest up to date is ook na wetswijzigingen