Het kantoor voor families en ondernemers in St. Maarten én Nederland

BEMIDDELING & MEDIATION

Aanpak problemen & afwikkeling en waarborgen van conflicten

Bemiddeling en Mediation.. oplossingen door professionals!

U doet zaken met Sint maarten, u of uw familie woont in Nederland en of in Sint Maarten en is of dreigt er een conflict? Door de wet- en regelgeving die geldt in de verschillende landen is het soms extra lastig om tot een oplossing te komen. Bij ons bent u voor het vinden van een oplossing op het juiste adres.
Door onze ruime ervaring op internationaal gebied hebben wij een aanpak ontwikkeld waarmee snel en adequaat kunnen helpen om uw problemen internationaal te begeleiden en op te lossen.

Bij ons krijgt u een gratis oriënterend gesprek, waarmee we de juridische kant van uw verhaal in kaart kunnen brengen. Van daar uit kunnen we samen op zoek naar de meest geschikte oplossing.

 

1
Persoonlijk gesprek
Gelijk duidelijkheid in een gratis persoonlijk gesprek
2
Bemiddeling
Juridisch onderzoek - Contact betrokkenen
3
Advies en oplossingen
Resultaat bemiddeling - Oplossingen en advies
4
Uitwerking
Internationale coördinatie - Juridische opmaak
5
Afwikkeling
Internationaal vastleggen afronden en tekenen
* Uur tarief 180,-  (mogelijkheid tot betalingsregeling in overleg) *

 • Spoedservice – priority service, directe afwikkeling met voorrang (toeslag € 65.-)
 • 24/7 service – afspraken buiten werktijden om en dossier realisatie binnen 24 uur (toeslag p.u.€ 52,-)
 • Thuisservice – wij komen naar u toe voor een persoonlijke bespreking (toeslag va. € 75.-)

Wij kennen geen grenzen als het om oplossingen gaat!

Door jarenlange praktijkervaring kunt u bij ons kantoor terecht voor een specialistische service met goede voorlichting en een advies dat bij u past. U krijgt bij ons gratis en vrijblijvend een oriënterend gesprek waarbij we ingaan op de juridische kant van uw verhaal. Op deze manier kunt u zich laten adviseren over de beste keuzemogelijkheden die voor u van toepassing zijn.

Veel voorkomende juridische conflicten en problemen die spelen bij mensen met internationale relaties en bedrijven in, met of tussen Nederland en Sint Maarten zoals huurders recht, koop recht, arbeidsrecht of andere overeenkomsten en contracten zijn soms lastig aan te pakken. Daarbij maakt, juridisch gezien, het internationaal recht alles nog een stuk ingewikkelder, maar biedt ook mogelijkheden..!

Dreigt er zich een probleem voor te doen privé of bedrijfsmatig? Zit u in een slepend conflict en is er geen bereidheid meer om open met elkaar te communiceren? Een huur- verkoop- faillissementsconflict of  is door een verouderd testament de erfenis niet goed geregeld en krijgt u onenigheid bij de boedelverdeling? Wanneer er niks is geregeld bij testament dan bepaalt de wet in het betreffende land de regelingen, met alle gevolgen van dien. Wanneer er wel regelingen bestaan, zoals een verdeling na scheiding of een samenlevingscontract, dan is het ouderlijk gezag over de kinderen, of eigendom en meestal de verdeling ervan de aanleiding tot een conflict.

Conflicten voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat al uw documenten goed geregeld zijn. Ook dit kan ons Service Notaris voor u regelen. Maar is het kwaad al geschied, dan is onze bemiddeling en mediation de beste en meest efficiënte manier om uw conflict op te lossen.

 • Er zijn tegengestelde belangen met andere personen en uw belang moet vertegenwoordigd worden.
 • Wanneer er sprake is van vastgelopen situatie waar u alleen niet verder mee komt.
 • Er is een onafhankelijk jurist nodig om de situatie te analyseren, oplossingen te onderzoeken en uit te voeren.
 • Er is coördinatie en eenduidige communicatie nodig bij internationaal verspreide partijen.
 • Er dienen in twee landen notariële zaken georganiseerd en afgehandeld te worden.

 • Onbekendheid met het recht: wat is de situatie en wat regelt de wet hiervoor.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat.
 • Problemen uit het verleden, die niet zijn uitgepraat steken de kop op en staan in de weg om tot een oplossing te komen.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen alle betrokken partijen, uit vorige relaties en uit huidige relaties.
 • Geen openheid van zaken.

 • Onbekendheid met het recht: wat is de situatie en wat regelt de wet hiervoor.
 • Slechte communicatie, waardoor wantrouwen en afgunst ontstaat.
 • Problemen uit het verleden, die niet zijn uitgepraat steken de kop op en beïnvloeden de relaties nu.
 • Onenigheid en onduidelijkheid tussen alle betrokken partijen, uit vorige relaties en uit huidige relaties.
 • Geen openheid van zaken.

 • Wij zijn bij uitstek ter zake deskundig, onpartijdig en zelfstandig, en zullen u op objectieve wijze voorlichten.
 • Wij voeren de communicatie tussen de betrokkenen en belanghebbenden en informeren elke betrokkene op gelijke wijze.
 • Wij zien toe op correcte en objectieve voortgang en afhandeling, waardoor voorkomen wordt dat “oude problemen” worden “verrekend”.
 • Wij geven een heldere en duidelijke uiteenzetting en voorlichting over het recht en vertalen wie welke rechten en plichten heeft.
 • Wij maken voor regelingen en documenten op, zodat in de toekomst geen onenigheid meer over deze situatie zal ontstaan.

           Ons motto:        

                     “is er een oplossing?.. dan hoeft u zich niet meer druk te maken, dat doen wij wel..
                                                  Is er geen oplossing.. dan hoeft u zich ook niet langer meer druk te.. maken!”