Het kantoor voor families en ondernemers in St. Eustatius én Nederland

TESTAMENT en SAMENLEVEN

Testamenten I Samenlevingscontract I Gehuwden testament I Huwelijkse voorwaarden

Met een testament optimale financiële en fiscale regelingen in beide landen.

Wanneer een familielid komt te overlijden is het goed dat alle zaken van te voren goed geregeld zijn. Zeker wanneer de familie verspreid woont over St. Eustatius en Nederland, want het kan zijn dat er onduidelijkheden ontstaan over welk recht van toepassing is: Het Nederlands recht of het recht van de Caribisch Nederlandse bijzondere provincies, de BES eilanden. Om deze onduidelijkheden te voorkomen kunt u onze hulp inschakelen. Wij zijn er namelijk om snel en eenvoudig uw laatste wensen vast te leggen.

U krijgt bij aanschaf van een van de onderstaande pakketten een gratis screening van uw huidige situatie. Daarnaast geven we u advies over de voor u meest optimale situatie en doen u voorstellen voor het opstellen van het testament. Dit leggen wij dan voor u vast.

 

Ook wanneer u al een testament heeft kunt u bij ons terecht. Wij kunnen voor u een herziening doen en passen, waar nodig, het testament voor u aan. Voor gezinnen en samenlevenden bieden we ook all-in pakketten. Deze kunt u vinden op onze ‘Alles voor familie’ pagina.

Voor u beiden en uw kinderen alles goed geregeld met bescherming van het gezin en wat samen is opgebouwd

  • Er is iets veranderd of gaat iets veranderen in uw persoonlijke situatie (b.v. een kind, trouwen, samenwonen, samen een nieuw huis).
  • De wet is gewijzigd (kan voordelig of nadelig voor u uitpakken).
  • U bent van mening veranderd en wilt zaken anders regelen.
  • Uw erfgenamen zijn er inmiddels niet meer.
  • U gaat verhuizen naar het buitenland.

De toegenomen levensverwachting, toename van het aantal scheidingen, snel veranderende levensomstandigheden en de groei van het aantal ongehuwd samenwonenden… zijn allemaal redenen om uw bestaande regelingen te screenen en te herzien, of nieuwe regelingen te treffen. Vaak negeren we de juridische en mogelijke faciliteiten om persoonlijk en volgens uw laatste wil, de afwikkeling van de nalatenschap naar uw wensen en in belang uw familieleden, te organiseren.

  • Wij helpen u, ongeacht uw leeftijd, bij het verdelen van uw vermogen tijdens uw leven en na uw overlijden.
  • Wij helpen u daarbij uw partner en uw kinderen te beschermen tegen hoge kosten van boedelafwikkeling in twee landen.
  • Bij wetswijzigingen nemen wij contact met u op en brengen de gevolgen voor u in kaart en adviseren u om uw regelingen aan te passen om de nadelige gevolgen van de wetswijziging te ondervangen.